Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Historia szkoły - kalendarium

1834 - 1872 Nim Kaczyce uzyskały własną szkółkę, dzieci chodziły do Pogwizdowa lub Kończyc Małych. Po długich staraniach , mieszkańcy Kaczyc uzyskali pozwolenie na uruchomienie szkoły. Mieściła się ona w prywatnym domu " Na stawie"pod numerem 15. W jednej izbie lekcyjnej nauczyciel uczył czytania, pisania i rachunków. Dzieci kończyły naukę w 12 roku życia.
1872 Obywatele Kaczyc, wspólnymi siłami rozpoczęli budowę południowej części budynku zwanego " Starą szkołą".
1874 Zostaje poświęcona i oddana do użytku jednopiętrowa szkoła ( część obecnej szkoły do rynny), mieszcząca dwie klasy, kancelarię, izbę na pomoce naukowe i mieszkanie dla kierownika ( kuchnia i dwa nieduże pokoje). W szkole uczono po polsku i po niemiecku. Do obwodu szkoły należały Kaczyce Górne, Kaczyce Dolne i Otrębów.
1914 Ze względu na ciasnotę pomieszczeń dobudowano drugą część szkoły.
1918 Po rozpadnięciu się Austro-Węgier, Śląsk Cieszyński wrócił do Polski, a nauczyciele szkoły uroczyście ślubowali, że będą wychowywać dzieci dla Polski.
1919 Po zdradzieckim czeskim napadzie Śląsk Cieszyński, budynek szkoły został zajęty przez wojska z okolic Pragi. Zniszczeniu uległy: biblioteka szkolna, kronika szkolna, katalogi, pomoce naukowe, ławy szkolne i stoły oraz ogrodzenie wokół budynku.
1929 Rozpoczęto remont szkoły. Otynkowano zewnętrzne ściany budynku, naprawiono dach i rynny, pomalowano zewnętrzne okna i drzwi.
1933 Rozporządzeniem władz podwyższono stopień organizacyjny szkoły z 4-klasówki do 5-klasówki.
1939 - 1945 Szkoła polska przestała istnieć. W maju 1940 roku uruchomiono szkołę niemiecką, która służyła germanizowaniu kaczyckich dzieci. Zniszczono i usunięto wszystko co polskie, spalono bibliotekę szkolną. W połowie kwietnia 1945 roku szkoła, wskutek działań wojennych, została mocno zniszczona. W maju tego samego roku, mimo braku funduszów i potrzebnego materiału, przystąpiono do odbudowy zniszczonego budynku.
5.VI.1945 Wznowienie nauki w tutejszej szkole.
1947 Elektryfikacja budynku szkolnego.
1948/49 Naukę szkolną pobierało 180 uczniów, a grono pedagogiczne liczyło 5 nauczycieli. W 7-klasowej szkole najliczniejszą była klasa III - 33 uczniów.
2.X.1949 Jubileusz 75 - lecia szkoły.
1950 Remont dachu i położenie nowego pokrycia.
1951 Budynek szkoły ogrodzono płotem siatkowym i zradiofonizowano.
1952 Doprowadzono wodę do budynku.
1953 Uruchomiono wodociąg szkolny i skanalizowano obiekt.
1957 Zakłady Górnicze - Nowy Dwór ufundowały szkole telefon.
1958 Szkoła zakupiła pierwszy telewizor.
1958/59 Naukę pobierało 273 uczniów, których uczyło 7 nauczycieli. Najliczniejszą klasą była klasa I - 44 uczniów.
1959 W styczniu tego roku utworzony został Komitet Budowy Szkoły, który zorganizował 85 - lecie szkoły.
27.VI.1963 Po długich staraniach rozpoczęto rozbudowę szkoły.
30.IX.1964 Dokonano końcowego odbioru i przekazano do użytku nową część dobudowanej szkoły ( "nowa szkoła"). W czasie rozbudowy trwał remont " starej szkoły". Klasy były wyłączone z użytku, a uczniowie uczyli się w zastępczych lokalach.
14.XI.1964 Odbyła się podniosła uroczystość z okazji 90 - lecia szkoły " Na stawie", 50 - lecia wybudowanej w 1914 szkoły oraz oddania dobudowanej nowej części.
1966/67 Pierwszy rok funkcjonowania szkoły 8-klasowej.
1974 100 - lecie szkoły. Odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Komitet Rodzicielski. Zakład Opiekuńczy przekazał szkole grafoskop oraz rzutnik automatyczny.
1975/76 Szkoła Podstawowa w Kaczycach, w wyniku kolejnej reformy, została włączona do Zbiorczej Szkoły Gminnej z siedzibą w Kończycach Małych.
X.1979 W szkole rozpoczęła działalność filia Zasadniczej Szkoły Górniczej prowadzonej przez PRG (Przedsiębiorstwo Robót Górniczych).
15.XII.1979 Pierwszy raz obchodzono Święto Szkoły. W tym dniu przekazano szkole sztandar.
1980 Kolejny remont, w wyniku którego między innymi wygospodarowane zostały pomieszczenia przeznaczone na kancelarię, sekretariat i pokój nauczycielski.
1987 KWK "Morcinek" - zakład opiekuńczy - wykonał i oddał szkole do użytku "zieloną salę gimnastyczną".
1989 W związku ze szkodami górniczymi przystąpiono do ankrowania (kotwienia) budynku szkolnego. W październiku tego samego roku zainstalowano pracownię nauczania początkowego i wymalowano sale i korytarze po ankrowaniu.
VIII.1992 Przebudowano kotłownię, zgazyfikowano ogrzewanie i kuchnię szkolną.
1993/94 Wymieniono "przestarzałą" już instalację elektryczną i urządzono pracownię komputerową. Dodatkowo przebudowano kominy.
14.X.1994 120-lecie Szkoły Podstawowej w Kaczycach.

14.II.2000

Oddanie do użytku nowego budynku gimnazjum.

2004

Obchody 130 - lecia Szkoły Podstawowej.

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Wiersze uczniów o Kaczycach

Napisz do nas

Powrót do strony poprzedniej