Skały występujące w regionie

Mułki - drobnoziarnista, luźna, osadowa skała okruchowa, składa się głównie z ziaren kwarcowych o średnicy 0,01-0,1 mm, zawiera też minerały ilaste, skalenie i inne. Powstaje w środowisku wodnym, występuje w młodych i współczesnych osadach.


Piasek - luźna skała osadowa składająca się z obtoczonych ziaren przeważnie kwarcowych o średnicy 0,1-2mm.

Żwir - luźna skała osadowa składająca się z zaokrąglonych, obtoczonych ziaren o średnicy ponad 2mm.

 


Glina - zwięzła skała oasadowa składająca się głównie z minerałów iłowych z domieszką pyłu i piasku, a nawet większych otoczaków i okruchów, zwykle zabarwiona związkami żelaza na kolor brązowy, żółty lub czerwonawy.

 


Less - skała osadowa zwięzła, pochodzenia eolicznego, składająca się z pylastych ziaren o średnicy 0,01-0,05 mm, przeważnie kwarcowych z domieszką skaleniowych, kalcytowych.

 


- skała osadowa zwięzła, w stanie wilgotnym plastyczna, o ziarnie tak silnie rozdrobnionym, że widocznym pod mikroskopem elektronowym ( śr. ziaren 0,002 mm).

 


Łupek - skała osadowa składająca się z minerałów iłowych, rozpadająca się na cienkie płytki.

Łupki cieszyńskie są to szare lub ciemnoszare, często margliste, bitumiczne łupki, zwane również marglami goleszowskimi.

 


Piaskowiec - skała osadowa klastyczna składająca się z ziaren wielkości 0,1-2,0 mm, wtórnie spojonych.

 


Wapień - skała osadowa złożona głównie z kalcytu. Powstaje najczęściej na dnie zbiorników wodnych.

 


Margiel - skała osadowa zawierająca ziarno kalcytowe z dużą domieszką minerałów ilastych.

 


Cieszynit - drobnokrystaliczna skała magmowa, żyłowa, o składzie mineralnym zbliżonym do gabra.

 


Powrót do strony poprzedniej