Kościół Parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża

Drewniany kościół parafialny pochodzi z niedalekiej Ruptawy, gdzie był zbudowany przed rokiem 1620. Do Kaczyc przeniesiono go w latach 1971 - 1972. Kościół jest orientowany, zbudowany na konstrukcji zrębowej, a obecna wieża na konstrukcji słupowej. Nawa kościoła jest szersza od prezbiterium i zbudowana na planie prostokąta. Ściany wzmocniono lisicami, a chór oparto na czterech słupach. Odrzwia do zakrystii są prostokątne, z nadprożem zamkniętym półkoliście. W nich znajdują się drzwi ze zdobionymi okuciami, pochodzące z XVII wieku.

Prezbiterium i nawa nakryte są płaskim stropem. Barokowy ołterz główny pochodzi z XVIII wieku. W kościele znajduje się kopia gotyckiej rzeźby Piety oraz barokowe tabernakulum. W 1974 roku wykonano częściowe malowanie ścian, stropu i wieży. Ołtarze boczne przedstawiają św. Barbarę i św. Katarzynę.

 

 

Na zewnątrz kościół otoczony jest sobotami wspartymi na słupach, zadaszonymi od północy i wokół wieży. Dach pokryty jest gontem. Na wieży kościoła, o pochyłych ścianach, spoczywa ośmioboczny hełm, z latarnią, zakończoną cebulastą kopułą. Całość terenu przykościelnego otoczona jest drewnianym ogrodzeniem z daszkiem.

 

 

 

Pieta

 

 

Kościół w Podświnioszowie

Kościół w Podświnioszowie, pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej jest kościołem filialnym. Został zbudowany w I poł. XIX wieku, powiększony w 1937 roku. Kościół jest murowany z cegły, otynkowany., zwrócony prezbiterium na południe. Został zbudowany na planie prostokąta. Od południa znajduje się kwadratowa wieża, hełm wieży wysmukły, czterospadowy. Dach jest dwuspadowy, pokryty blachą. Wewnątrz kościoła znajduje się droga krzyżowa z 1870 roku.


Kaplica w Kozakowicach

Kaplica pod wezwaniem św. Antoniego została zbudowana na planie prostokąta.

Wewnątrz kaplicy znajduje się krucyfiks barokowo - ludowy. Kaplica jest murowana i otynkowana.

 


Kaplica " Pod Lipkami"

Kaplica na cmentarzu " Pod lipkami"

Tablica poświęcona 28 mieszkańcom Kaczyc,którzy zginęli w I wojnie światowej

Tablica upamiętniająca ofiary terroru hitlerowskiego

 

 

 

Strona poprzednia Powrót do strony głównej