HISTORIA WSI

Początki osadnictwa na tym terenie sięgają XIIIw., czasów panowania księcia Kazimierza (1316 -1358). Zachował się dokument zawarcia umowy granicznej pomiędzy Księciem Cieszyńskim Mieszkiem I a dystryktem ołomunieckim z roku 1297. Na dokumencie tym widnieje podpis świadka zawarcia tej umowy - rycerza Włodzimierza Kacza.

Kacz był rycerzem prawdopodobnie polskiego pochodzenia, który kupił lub otrzymał od księcia te ziemie i założył tu po 1305 roku wieś Kaczyce. Pozostała ona w rękach rodziny Kacza do początku XVIII wieku. Wtedy przeszła w posiadanie rodziny Spens. Po roku 1770 właścicielem wsi został baron Georg Beechs. Od połowy XIX w. aż do 1945 roku Kaczyce były własnością rodziny Larisch.

Przez Kaczyce przebiegał stary szlak handlowy od Cieszyna wzdłuż Olzy do Frysztatu, Raciborza, Opola i Wrocławia.

W Kaczycach istniały trzy dwory. Pierwszy z nich był w Kaczycach Dolnych. Był w nim także warsztat kołodziejski.

Drugi dwór znajdował się w Kaczycach Górnych. W jego skład wchodził równiez zamek, zbudowany prawdopodobnie przez hrabiego Beechsa. W latach 1923 - 1924 zamek został rozebrany przez hrabiego Larischa, ponieważ był bardzo zniszczony. Zarządcami dworu byli: do 1935r. - Henryk Zwilling; do 1937 - Jan Adamczyk, który był także organizatorem życia kulturalnego (prowadził pierwszy w Kaczycach kwartet męski w składzie J.Adamczyk, A.Paździora, B.Gajdzica, J.Kabiesz); do wybuchu II wojny św. - Ludwik Wuwer.

Trzecim dworem był dwór na Otrębowie. Znajdowała się tam także gorzelnia i mieszkanie zarządcy dworu.

 


Kaczyce składają się z trzech części:

Kaczyce Dolne - nazywane tez Podświnioszowem. Pędzone do okręgu ostrawskiego stada trzody chlewnej zatrzymywano na tym terenie, aby odpoczęły i zostały nakarmione. (Stąd nazwa Podświnioszów - po świniach.)

Kaczyce Górne - środkowa, najwyższa część wioski, należą do niej przysiółki Kozakowice i Podlesie.Tu znajduje się najwyższy punkt Kaczyc - 302,7 m n.p.m.

Kaczyce Otrębów - część położona na terenie nachylonym w kierunku Olzy. na tym terenie wybudowano KWK "Morcinek".

 

Powrót do strony głównej