GMINA ZEBRZYDOWICE

Gmina Zebrzydowice istnieje od 1975 roku.

Gmina składa się z pięciu sołectw:

 

Władze gminy:

Wójt Gminy Zebrzydowice - mgr Andrzej Kondziołka

Zastępca wójta - inż. Karol Sitek

Przewodniczący Rady Gminy - mgr Kazimierz Grygierek

Sołtys Kaczyc - Helena Wawrzyczek

 

Gmina Zebrzydowice realizuje projekt REGIOTOUR, który jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Phare. Obejmuje on swym zasięgiem obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezko. Głównym założeniem projektu jest stworzenie sieci tras rowerowych na terenie Euroregionu wraz z zagospodarowaniem. Wytyczono blisko 800 km tras rowerowych oraz przygotowano ok. 60 punktów odpoczynkowych.

 


Ciekawe strony

zawierające informacje o gminie i regionie:

www.zebrzydowice.pl

www.powiat.cieszyn.pl

www.olza.pl

www.ckcieszyn.of.pl

www.euroregion.olza.pl

www.silesia.pl

 


Powrót do strony głównej